ThuocCloud không chỉ là phần mềm quản lý nhà thuốc mà ThuocCloud còn là quy trình, giải pháp quản lý chuỗi nhà thuốc với các tính năng kiểm hàng tuyệt vời giúp quý khách có thể giao hết công việc cho nhân viên mà quyết định nhập hàng hay thay đổi giá bán vẫn là do quý khách kiểm duyệt thông qua điện thoại. Cám ơn hơn 1000 nhà thuốc tin dùng.
10,000+
Khách hàng ở Miền Bắc đang sử dụng dịch vụ của ThuocCloud
8,000+
Khách hàng ở Miền Trung đang sử dụng dịch vụ của ThuocCloud
15,000+
Khách hàng ở Miền Nam đang sử dụng dịch vụ của ThuocCloud

Khách hàng của chúng tôi

ThuocCloud không chỉ là phần mềm quản lý nhà thuốc mà ThuocCloud còn là quy trình, giải pháp quản lý chuỗi nhà thuốc với các tính năng kiểm hàng tuyệt vời giúp quý khách có thể giao hết công việc cho nhân viên mà quyết định nhập hàng hay thay đổi giá bán vẫn là do quý khách kiểm duyệt thông qua điện thoại. Cám ơn hơn 1000 nhà thuốc tin dùng.