Tính năng Gói cước
Gói cơ bản
Đang miễn phí
Gói chuyên nghiệp
Đang miễn phí
Gói cao cấp
Đang miễn phí
Số người sử dụng 01 1 chủ, 1 nhân viên Không giới hạn
Số lượng sản phẩm Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Quản lý chuỗi
Cảnh báo hàng cận date
Cảnh báo nhập hàng
Quản lý mã vạch
Quản lý nhập hàng
Quản lý bán hàng
Quản lý kinh doanh
Quản lý công nợ
Quản lý thu chi
3.000 đ/ngày
6.000 đ/ngày
12.000 đ/ngày
Thông tin

Phí dịch vụ Phần mềm Quản lý nhà thuốc đã bao gồm:

  • Phí lưu trữ mặc định là 1Gb
  • Cảnh báo nhập hàng

Phí dịch vụ Phần mềm Quản lý nhà thuốc chưa bao gồm:

  • Phí mua thêm dung lượng 1Gb~1.500.000 đ (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn đồng)
  • Phí tích hợp với các phần mềm quản trị khác của Doanh nghiệp
  • Phí tùy biến tính năng hệ thống Phần mềm Quản lý nhà thuốc theo yêu cầu của Doanh nghiệp
  • Chi phí thiết bị phần cứng như: Máy tính, Điện thoại di động (Adroid, IOS), Máy đọc mã vạch, máy tin hóa đơn